• 19/07/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Naturen som læringsarena

   

   

   


  Furuly barnehage vektlegger friluftsliv som en viktig del av det tilbudet barna får i barnehagen. Vi er bevisst på betydningen av de muligheter naturen kan gi barna av opplevelser, aktiviteter og erfaringer. Barna skal utvikle glede av å være i naturen, forståelse for samspillet i naturen og samspillet mellom mennesket og naturen. Naturen gir utallige muligheter for læring, og barna vil alltid ha noe å strekke seg etter. Noen ganger kan naturens utfordringer bli for store for barnet. Det er da de voksne som må hjelpe barnet med å finne en overkommelig utfordring.


  Vi legger vekt på å bruke naturen som læringsarena. Barna er aktiv i forhold til å delta og undre seg sammen med personalet i ulike aktiviteter. Vi vil være med å skape gode holdninger i forhold til å ta vare på og verne om naturen. Ulike små og store prosjekter har sitt utspring i oppdagelser vi gjør i naturen.

   

  Barna skal oppleve gleden ved å være i naturen, oppleve og erfare naturens skiftninger gjennom de ulike årstidene. Kroppen er skapt for å være i bevegelse og vi lærer ved å ta i bruk alle våre sanser. I naturen får barna stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Studier viser at barn som leker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke, og bedrebalanse enn barn som leker på tradisjonelle lekeplasser.

   

  Barnehagen bruker leirplassen, grillhytten og barnehagens nærmiljø aktivt i forhold til å sikre variasjon gjennom året. Mer om friluftsliv under fanen "kost og bevegelse".