• 31/07/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Furuly barnehage - "Med lekelyst og forskertrang"

   

  Furuly barnehage er en kommunal barnehage som ligger i flotte omgivelser på østsiden av Askøy, på Strømsnes. Barnehagen ble startet opp 1.11.1971, og er blitt bygget ut flere ganger, sist gang i november 2009. Barnehagen fremstår i dag som et spennende og moderne bygg. 

   

  Naturen rundt barnehagen er rik på muligheter for et variert friluftsliv. Vi har kort avstand til Solnes friluftsområde, skogsområder, vann og sjø. Vi har valgt å legge ulike aktiviteter til disse naturområdene. Friluftsliv inngår som en viktig del av det tilbudet barna får i denne barnehagen.

   

   

   
  Barnehagens utforming og driftsform.

  Barnehagen har 4 baser, fordelt på to bygg.

   

  Base 1 og base 2 har barn i alderen 1 -3 år.

  Base 3 har barn i alderen 2 - 5 år.

  Base 4 har barn i alderen 3 - 6 år.

   

  Vi legger vekt på godt samarbeid mellom basene og bruken av lokalene, for å sikre god kvalitet i tilbudet til alle barna.

   

  Telefon
  Hver base har egne telefonnumre som dere kan ringe direkte.
   
   
   Administrasjon 56155350 56155355
   Base 1 56155351 97051738
   Base 2 56155352 97051739
   Base 3 56155353 40903791
   Base 4 56155318 90538796

      

   
  Barnehagens åpningstid.
  Barnehagen er åpen fra 06.45 - 16.45, 5 dager i uken.
   

 • 27/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   


  Barnehagens foreldrerepresentanter 2018/2019

   

  "For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg" (Barnehageloven §4).

   

  Foreldrerepresentanter for barnehageåret 18/19 er:


   

  Camilla Slettemark Pedersen 47903003

   

  camillap_89@hotmail.com

   

  Elise Kleppe 98407815

   elisekleppe@gmail.com


   

   

   


   

  Samarbeidsutvalget 2018/19

   Elise Kleppe (foreldrerepresentant, leder)

  Camilla Slettemark Pedersen (foreldrerepresentant)

  Toril Vik Nilsen (personalrepresentant)

  Øyvind Tumyr (personalrepresentant)

  Nina Eide (Styrer)

  Rafael Cobo Garrido (komunens representant) 

    

 • 27/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText


  Søknad om barnehageplass


  Søknad om barnehageplass, følg link under.

  https://askoyg2.ist-asp.com/NO01247-pub/login.htm