( 20/09/2018 )


  Musikk i hverdagen

  Musikk og musikalsk kreativitet er et sentralt satsningsområde dette året. Basene skal vektlegge musikk, sang, dans og bevegelse i hverdagsaktiviteter.

   

   

  Musikk fremmer trivsel og fellesskap. Ved å bruke musikk stimulerer vi blant annet også barnets språk og motoriske utvikling, samt barnets selvbilde og identitet. Videre fremmer de musiske aktivitetene også barnets utvikling emosjonelt, estetisk og kognitivt.

  Ved å bli kjent med og bruke ulike musikkinstrumenter, utvikler barna fantasien og den kreative tenkningen. Når man bruker instrumenter i tillegg til sang, er det med på å gjøre sangene enda mer spennende og rytmisk.

   

  Musikk og matematikk

  Matematikk og musikk har mange møtepunkter når det gjelder strukturer i rom og tid.

  Lek med rytmer i barnehagen vil gi barna verdifulle erfaringer som bidrar i forståelsen for

  både tall, mønster, rom og form.

  Det er for eksempel mange barnesanger som inneholder telling,”En elefant kom marsjerende” og ”1og 2og 3 indianere” osv.

   

  Musikk, mangfold og identitet/selvfølelse

  Musikk brukes også for å framheve mangfoldet i barnehagen. Gjennom musikken kan vi blir kjent med ulike kulturer og tradisjoner. Mange kulturer har sine egenartede musikalske utrykk, egne instrumenter som de vektlegger og ulike sangteknikker.

   

  Hvorfor er musikk viktig i forhold til språk?

  Musikk inneholder elementer som er viktige når vi skal lære språk. Et ord eller en setning har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk. For barn som skal lære ett eller flere språk, vil musikken være et godt hjelpemiddel til å fremme god språkutvikling

  Anne Høigård påpeker at vi kan formidle fakta, erfaringer og interesser som er knyttet til språkets innholdsside. Men verbalspråket er også lyder og lydkombinasjoner som skaper klanger og rytmer- språket har en utrykksside. Rim, rytme, bevegelse, klang og lydmalende ord kan gi oss sanseinntrykk og estetiske opplevelser. Musikk kan være med på å fremme kreativitet hos barna.

  Videre skriver Høigård at språket kan sanses og nytes, og det er materiale for lek. Slik lekende utforskning av språket har en viktig funksjon for utviklingen av språklig bevissthet. Denne utviklingen handler om at barn blir bevisst på språk ikke bare handler om innhold (hva vi sier, hører, leser), men også om hvordan språket er bygd opp av lyder, ord og setninger.

   

  Musikkfestival

  I juni skal vi igjen arrangere musikkfestival, og innholdet på festivalet skal være utdrag fra musikk, bevegelse, dans og sanger som vi har brukt og jobbet med gjennom året (les mer under kapittelet «musikkfestival»).