( 20/09/2018 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText


  Fysisk aktivitet i barnehagen

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  «Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling» (17:11)

   

   

   

  Det skal legges til rette for motoriske aktiviteter gjennom hele året, både inne og ute.

  - månedens aktivitet/bevegelse

  - Månedens bevegelsessang

   


  Motorikk er vår evne til å styre eller bruke kroppen i aktuelle bevegelsesløsninger. Gjennom å øve opp denne evnen skjer det motorisk læring hvor barna stadig utvikler nye ferdigheter som har med bevegelse og forflytning.

  Sansene spiller en sentral rolle i barnets utvikling, spesielt i utviklingen av barnets kroppsbevissthet. Vi har en rekke sanser som til sammen gir barnet grunnleggende erfaring med egen kropp og med omgivelsene. Barna kan verken utføre, lære eller automatisere en bevegelse uten at sansene er aktive og forteller hva som kan gjøres. God utvikling av sansene er med på å styrke barns selvbilde, det fører til økt trivsel og trygghet som gir et godt grunnlag for læring.