( 19/07/2017 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText


  Nærmiljøet 

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Barnehagen ligger i flotte omgivelser på østsiden av Askøy. Vi har kort avstand til Solsnes friluftsområde, skogsområder, gårdsdrift, vann og sjø. Vi har også en flott grillhytte på barnehagens område.

   

  Barnehagen har tidligere vært en del av Furuly heim, skole og dagsenter. Institusjonen er nå nedbygget og områder fungerer i dag som et boligområde. Det er også dagsenter og sykehjem lokalisert til området. Barnehagen har et godt samarbeid med de andre enhetene på området, og den daglige uformelle kontakten vektlegges.  Vi har også ulike samarbeidprosjekter i perioder.
    
  Olaviken sykehus har laget en flott sansepark, som vi får lov å besøke. Her møter vi høns og fisker i spennende omgivelser.

   

   

    
   
  Veien til Solnes friluftsområde er kort. Her koser barna seg i vannkanten, og krabbene får stor oppmerksomhet når vi er her nede. Vi ligger på bryggekanten og fanger krabber med tau og en klesklype med litt blåskjellagn på. Når bøtten er full slipper vi krabbene fri.
   

  Like ved barnehagen har vi Strømsnesvannet og turen ned dit er akkurat passe for de minste. Her har vi tilgang til en båt som blir brukt på fine sommerdager. Strømsnesvannet er stort, og vi har fine turløyper langs vannet.  Området rundt leirplassen byr også på mange utfordringer og flotte turmuligheter.
   
  Som nærmeste nabo har vi et flott terapibad. Mange barn og foreldre treffes i badet hver tirdag. Dette tilbudet er i foreldrenes regi.

   

   
   
   

   

  Utelekeplassen

   
  Vi har lagt vekt på å bevare noe av den uberørte naturen på utelekeplassen da denne gir barna gode muligheter til variert og spennende lek og fysiske utfordringer. Denne delen ev utelekeplassen er populær, mange forskeroppdrag blir utført her. "Under en stein eller kanskje bak en busk"

  Uteleken er viktig i dette arbeidet, og har en viktig plass i hverdagen. Områdene rundt barnehagen byr på unike muligheter for barna, og for den voksne som tilrettelegger.  Den gir barna mulighet til å være i fysisk aktivitet og til å leke i et variert og skiftende miljø. Vi vektlegger at den voksne engasjerer seg i leken på ulik måte for å sikre at barna får noe eller noen å leke med og for å støtte barna i leken ved å hjelpe dem å forhandle, løse konflikter eller trekke dem med i lek.

  Vi har ulikt underlag som asfalt, grus, skogsstier, kratt, busker og skråninger. Deler av lekeplassen har lekeapparater som disse, sandkasse, hytter og seilbaner. Området er stort for å gi god plass til alle barna. Når vi er færre ute kan vi avgrense uteplassen ved hjelp av porter.