Furuly Barnehage

 • Prosjektrapporter "Først kom et lass med lisser"

  23/04/2019

  Småbarnsbasene har i vinter arbeidet med prosjektet "Først kom et lass med lisser"


  I dette prosjektet har barna utforsket, konstruert og eksperimentert med kjøretøy og teknologi. Base 1 og 2 sine rapporter ligger i dokumentmappen.

    • Prosjektrapporter

  23/04/2019

  De to eldste basene har i 3 måneder jobbet med Forut sitt prosjekt "Sivatas og Elefantparaden" 

   

  Mål for prosjektet har vært å bli kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land og skape toleranse, omsorg og empati for hverandre.

   

  Prosjektrapporten fra base 3 og 4 kan nå hentes i dokumentmappen. Anbefaler alle foreldre og andre å lese om dette flotte prosjektet.

    • Furuly barnehage

  27/02/2019

  - med lekelyst og forskertrang 

   

   

  Det er med små føtter man tar de største stegene, og lengst kommer man sammen med andre. 

   

  Søk barnehageplass hos oss:

  https://askoy.kommune.no/barnehage/soke-bytte-si-opp-plass/slik-soker-du#section-5

    • Prosjektrapporter

  19/12/2018

  Prosjektrapporter fra høsten prosjekter ligger nå i dokumentmappen. God lesning

   


   

   

 • Referat fra foreldremøte, 20.9.18

  09/10/2018

  Referatene fra foreldremøtene ligger nå i dokumentmappen.
 • Årsplan 18/19

  09/10/2018

  Årsplan, spesiell del, for barnehageåret 18/19 kan nå hentes i dokumentmappen.

    • Referat fra foreldremøte, førskolebarn

  13/09/2018

  Referat fra foreldremøtet, 6.9.18 ligger nå i dokumentmappen.

   


   

 • Velkommen til nytt barnehageår

  31/07/2018

  Vi ønsker "gamle" og "nye" familier velkommen til oss i Furuly barnehage.

   

  På våre hjemmesider finner dere informasjon om det pedagogiske innholdet, ansatte i barnehagen, telefonnumre og informasjon om råd og utvalg.

   

  I dokumentmappen finner dere dokumenter som vedtekter, informasjon om rutiner verd. syke barn, skjem for utdeling av medisiner i barnehagen m.m. Her vil det også fortløpende bli lagt ut prosjektrapporter fra basen, referater fra foreldremøter og lignende. 

   


 • Mobbeombudet i Hordaland

  01/08/2018

  Fra og med 1.8.18 har mobbeombudet i Hordaland også ansvar for grunnskoler og barnehager i kommunen.

  https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/mobbeombodet-i-hordaland/

    • Planleggingsdager 1819

  31/07/2018

  Planleggingsdagene for barnehageåret 1819 er fastsatt, se dokumentmappen.

   


 • Prosjektrapporter

  31/07/2018

  Prosjektrapporter fra base1 og base 2 sitt prosjekt "Kubbe lager museum" ligger nå i dokumentmappen.

   


   

 • Prosjektrapporter

  23/04/2018

  Prosjektrapporter fra vinterens prosjekter, "Kontrastenes årstid" og "Snipp, snapp, snute,  eventyrene er ikke ute", kan nå hentes i dokumentmappen.

  Kos dere med spennende rapporter. 

   


   

 • IST Direkte

  31/07/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Brukerveiledning for foresatte ligger i dokumentmappen.